ĐĂNG KÝ

Giới thiệu về Tinder

Tinder được giới thiệu trong khuôn viên trường đại học vào năm 2012 và là ứng dụng phổ biến nhất thế giới để gặp gỡ những người mới. Ứng dụng này đã được tải về hơn 340 triệu lượt và khả dụng ở 190 quốc gia và hơn 40 ngôn ngữ. Tính đến quý 4 năm 2019, Tinder có gần 5,9 triệu người đăng ký và là ứng dụng không phải trò chơi có doanh thu cao nhất trên toàn cầu.

 


  • Hơn 50% thành viên ở độ tuổi 18-25 (Thế hệ Z)

  • 1,5 triệu cuộc hẹn mỗi tuần

  • Tổng cộng hơn 43 tỷ tương hợp  

  • Khả dụng tại 190 quốc gia và hơn 40 ngôn ngữ 

  • ~ 300 triệu lượt tải về kể từ khi ra mắt 

  • 4,2 triệu GIF được sử dụng mỗi tuần

  • Thêm nhiều tính năng Giới tính đã dẫn đến hơn 80 triệu tương hợp mới cho đến nay 

  • Tinder cung cấp tới 9 khuynh hướng tính dục

 

Leadership

c-suite

SVP and Associate General Counsel

Vice President of Business Development and Partnerships

Chief Marketing Officer

Chief Communications Officer

Senior Vice President of Finance & Analytics

Vice President of Human Resources

Chief Product Officer

Chief Technology Officer

group