ĐĂNG KÝ

Ehren Schlue

Là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng Vận hành, Ehren chịu trách nhiệm đảm bảo quá trình vận hành xuất sắc và cải tiến liên tục trên nhiều lĩnh vực kinh doanh. Ông là một nhà điều hành với bề dày kinh nghiệm phong phú trong mảng công nghệ, vận hành và trải nghiệm khách hàng, và có thành tích đáng nể trong việc thúc đẩy hoạt động xuất sắc, cải thiện hiệu quả quy trình và nâng cao chiến lược trải nghiệm thành viên.

 

Với trọng tâm đặt vào sự hoàn thiện trong vận hành, thiết kế tổ chức và phát triển lãnh đạo, Ehren đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của các hoạt động toàn cầu, quản lý chương trình và cải tiến liên tục của Tinder. Trong thời gian làm việc tại Tinder, Ehren đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo then chốt, bao gồm chức Phó Chủ tịch Kỹ thuật, Chiến lược & Vận hành, và Phó Chủ tịch cấp cao về Chiến lược Thành viên. Ông cũng đã dẫn dắt các sáng kiến vận hành toàn cầu, quản lý chương trình và chiến lược cải tiến liên tục tại Amazon và Hulu.

 

Nhờ khả năng lãnh đạo xuất sắc và sự nhạy bén trong kinh doanh, Ehren đã ra mắt thành công nhiều sản phẩm mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ phận. Những cống hiến của ông trong quá trình cải tiến liên tục, phát triển đội ngũ lãnh đạo và đổi mới sáng tạo đã mang lại kết quả xuất sắc, giúp ông trở thành nhà lãnh đạo đáng tin cậy trong lĩnh vực công nghệ.