ĐĂNG KÝ

Liên hệ báo chí

Nếu bạn có ý định viết một câu chuyện về Tinder hoặc đặt câu hỏi cho đội ngũ truyền thông của chúng tôi, vui lòng gửi email tới địa chỉ press@gotinder.com.

Đối với các yêu cầu liên quan đến việc sử dụng thương hiệu Tinder và các vấn đề Sở hữu Trí tuệ khác, vui lòng liên hệ với tại đây.