ĐĂNG KÝ
Chúng tôi vừa mới tân trang hồ sơ Tinder của bạn

 

Bạn yêu cầu và chúng tôi đã lắng nghe. Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi mới thú vị đối với hồ sơ Tinder của bạn, bao gồm tính năng tích hợp với Instagram mới, mượt mà và hiển thị nhiều bạn chung hơn.

Tích hợp Instagram

Các hồ sơ Tinder hiện trở nên sống động hơn nhiều khi tích hợp với Instagram. Thiết lập rất dễ: chỉ cần đi đến hồ sơ của bạn, chọn ‘sửa’ và chọn ‘Kết nối Instagram’. Xác nhận tên người dùng và mật khẩu Instagram của bạn và thế là xong – hồ sơ Tinder của bạn sẽ tự động hiển thị các hình ảnh gần đây trên Instagram. Giờ đây không cần để tên người Instagram của bạn trong phần mô tả hồ sơ để kể câu chuyện của bạn nữa (chúng tôi cũng chán làm việc đó rồi). Và để bạn được yên tâm, Tinder sẽ không đăng bất cứ thứ gì lên Instagram nhân danh bạn hoặc thay đổi các cài đặt bảo mật Instagram hiện có của bạn.

Tích hợp Instagram khả dụng cho tất cả các thành viên trên toàn thế giới.