ĐĂNG KÝ
CẬP NHẬT: GIỚI THIỆU 'SUPER LIKE' - MỘT KIỂU VUỐT MỚI
CẬP NHẬT: Super Like dành cho tất cả các thành viên Tinder trên toàn thế giới.

 

Vuốt tít tắp! Chúng tôi rất háo hức được mang đến cho các thành viên một siêu năng lực mới và một cách vuốt mới - Vuốt lên trên. Giới thiệu Super Like…