ĐĂNG KÝ
Cập nhật an toàn: Giới thiệu Traveler Alert
CẬP NHẬT AN TOÀN: Cảnh báo Du lịch khả dụng cho tất cả các thành viên Tinder toàn thế giới.

 

Chẳng còn phải giấu diếm bởi chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền sống theo cách họ muốn sống và yêu người họ muốn yêu. Mặc dù vẫn còn những nỗ lực nhằm bảo vệ các quyền tự do của chúng ta khỏi sự phân biệt đối xử với cộng đồng LGBTQ tại Hoa Kỳ, nhưng điều quan trọng là gần 70 quốc gia trên thế giới có luật pháp hình sự đối với cộng đồng LGBTQ.

Từ hôm nay, chúng tôi sẽ tung ra Traveler Alert (Cảnh báo du lịch) khi Tinder có mặt tại một trong những địa điểm này nhằm đảm bảo các thành viên nhận thức được những mối nguy tiềm ẩn mà cộng đồng LGBTQ phải đối mặt - để họ có thể thận trọng hơn và không vô tình đặt bản thân vào nguy hiểm khi họ thể hiện là chính họ.