ĐĂNG KÝ
Ai cũng có #RightToLove (Quyền được yêu)

 

Hãy cùng ủng hộ Đạo luật Bình đẳng và đặt dấu chấm hết cho tình trạng phân biệt đối xử LGBTQ+.

Chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền sống theo cách mà họ muốn và yêu người mà họ muốn yêu. Hãy hình dung xem sẽ ra sao nếu việc nắm tay nhau ở nơi công cộng, đến quán bar địa phương yêu thích, nhận một công việc hoặc cho thuê một căn hộ bị từ chối vì khuynh hướng tính dục của bạn. Thật dễ dàng để quên rằng những điều chúng ta nghiễm nhiên coi là quyền không phải là điều hiển nhiên, và cũng không phải là vĩnh viễn.

Cho đến khi chúng ta sống trong một thế giới nơi khuynh hướng tính dục không phải là tội ác, nơi tất cả các mối quan hệ được công nhận và tôn trọng, và nơi tất cả các giới tính được đối xử bình đẳng, chúng ta phải hành động.

Đạo luật Bình đẳng, đã được Hạ viện thông qua và hiện cần được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện, là dự luật cấm phân biệt đối xử dựa trên cơ sở khuynh hướng tính dục và bản sắc giới trong việc thuê nhân công, nhà ở và bảo vệ nhiều quyền dân sự thiết yếu khác.

Elie Seidman, Giám đốc điều hành của Tinder cho biết, “Sự phân biệt đối xử dưới mọi hình thức đều vi phạm các giá trị cơ bản thúc đẩy Tinder. Chúng tôi tin rằng mọi người đều cần có quyền bình đẳng và bằng cách kêu gọi hàng triệu thành viên của mình ủng hộ và hành động, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra thay đổi thực sự đối với cộng đồng LGBTQ+.”

 

Góp phần của mình vào việc ủng hộ Đạo luật Bình đẳng.

Gửi email nhanh đến thượng nghị sĩ của bạn bằng bộ công cụ trực tuyến của Chiến dịch Nhân quyền.