ĐĂNG KÝ

Tin tức

Advanced Search
  • Tinder: it’s how people meet. Each day, 26 million matches are made on Tinder, and we do our best to keep those matches real — that’s why we're rolling out Verified Profiles. Starting today,...

    07 July 2015
  • Bạn yêu cầu và chúng tôi đã lắng nghe. Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi mới thú vị đối với hồ sơ Tinder của bạn, bao gồm tính năng tích hợp...

    15 April 2015
  • Giới thiệu Tinder Plus, một bổ sung cao cấp vào trải nghiệm Tinder. Với Tinder Plus, chúng tôi cung cấp cho các thành viên quyền truy cập vào hai tính năng được...

    02 March 2015
Hiển thị 5102550100 trên mỗi trang