ĐĂNG KÝ
Giới thiệu tính năng Hồ sơ đã xác minh

 

CẬP NHẬT: Tính năng này đã ngừng hoạt động. Đọc thêm về sự phát triển tính năng này thành Photo Verification (Xác minh qua ảnh) tại đây.

Tinder: đó là cách mọi người gặp gỡ. Mỗi ngày có trên 26 triệu kết đôi được thực hiện trên Tinder và chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để giữ cho những kết đôi này an toàn và chân thật – đó là lý do vì sao chúng tôi ra mắt tính năng Hồ sơ đã xác minh.

Bắt đầu từ hôm nay, bạn có thể nhìn thấy một biểu tượng đã xác minh trên một số hồ sơ. Giờ đây, khi những nhân vật nổi tiếng của công chúng, các ngôi sao và vận động viên xất hiện trong các đề xuất của bạn, bạn sẽ biết rằng hồ sơ đó là thật.