ĐĂNG KÝ
Hỡi những phụ nữ dũng cảm của thế giới, chúng tôi ngưỡng mộ các bạn

 

Vuốt sang phải để ủng hộ tình chị em.

Trên khắp thế giới, phụ nữ đang vượt qua các chuẩn mực của xã hội - họ đang phá vỡ các rào cản, phá vỡ truyền thống, và khi làm như vậy, họ có thể phá vỡ cả luật pháp - tất cả để vươn tới một điều mà chúng ta gọi là một quyền cơ bản của con người. Họ là những con người dũng cảm. Họ là những con người mạnh mẽ. Họ là những con người có khí thế. Cho dù phấn đấu để trở thành những doanh nhân hàng đầu hay ghi dấu bằng một hành động nổi loạn, họ là ngọn đuốc dẫn đầu trong cuộc đấu tranh cho quyền phụ nữ và họ đang chiến đấu cho tất cả chúng ta.

Chúng tôi rất biết ơn họ. Họ là nguồn cảm hứng cho chúng tôi. Và chúng tôi ở đây để hỗ trợ họ.

Để tôn vinh những chị em dũng cảm này và chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, Tinder sẽ tặng $250.000 cho các sự nghiệp chính nghĩa của phụ nữ trên toàn thế giới.

Sau đây là cách hoạt động:

Tweet the cause you care about, tag @Tinder and use #FundHerCause

  1.  

We’ll send you a code to unlock $100 in Tinder funds

  1.  

Go to [www.tinder.fund](http://tinde.rs/IWDBlog), choose your cause and submit a donation*

  1.  

Các tổ chức phụ nữ:

*While the organizations serve worldwide causes, participation in the donation process is limited to U.S. residents. Eligibility begins on March 8th at 9am ET. Donations are made possible in partnership with Pledgeling.

See Official Rules at https://tinde.rs/CauseRules

Hãy mạnh mẽ. Hãy dũng cảm. Hãy là chính bạn.