ĐĂNG KÝ
Tinder hợp tác với SurveyMonkey để bổ sung các chỉ số về tính đa dạng, công bằng và hòa nhập vào quá trình lựa chọn và đổi mới nhà cung cấp

 

San Mateo, Calif. - Ngày 3 tháng Tám năm 2020 - Hôm nay SurveyMonkey đã thông báo rằng 23andMe, Age of Learning (đơn vị tạo ra ABCmouse), Box, Chime, Eventbrite, Genesys, Headspace, Intuit, Leaf Group, PagerDuty, Slack, Tinder, Tile, Upwork và Zoom là một trong những công ty công nghệ lớn tham gia sáng kiến mới của SurveyMonkey nhằm theo dõi các nhóm bị gạt ra ngoài lề truyền thống làm việc tại các nhà cung cấp của họ, bao gồm các công ty, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ, nhà cung cấp thực phẩm, chủ nhà, đại lý tiếp thị, ngân hàng đầu tư và đơn vị kiểm toán.

Không giống như các chương trình của nhà cung cấp trước đây (thường bị giới hạn về quyền của các nhóm thiểu số), sáng kiến mới này sẽ thực hiện một cuộc khảo sát đơn giản để theo dõi tính đại diện của phụ nữ, các nhóm dân tộc thiểu số và nhóm LGBTQ+ trong cộng đồng nhân viên, lãnh đạo của nhà cung cấp và ban giám đốc. Chương trình này cũng sẽ đánh giá xem liệu nhà cung cấp đã sử dụng các phương pháp toàn diện để tuyển dụng, giữ chân và tạo điều kiện thăng tiến cho các nhóm thiểu số này hay chưa

Zander Lurie, Giám đốc điều hành của SurveyMonkey cho biết: “Cải thiện sự đa dạng, công bằng và hòa nhập là một thách thức trong toàn ngành đối với lĩnh vực công nghệ. Chúng tôi có nhiều việc phải làm trong chính doanh nghiệp của mình để chống phân biệt chủng tộc. Chúng tôi cũng muốn giúp xóa bỏ những thành kiến mang tính hệ thống mà chúng tôi biết vẫn tồn tại trong cộng đồng doanh nghiệp mở rộng của mình. Sáng kiến mới này cho phép chúng tôi biến sự đa dạng và công bằng thành một thước đo kinh doanh giúp thúc đẩy trách nhiệm và dựa vào đó để tạo nên sức mạnh cho công ty. Dữ liệu tốt hơn sẽ dẫn đến trách nhiệm giải trình nhiều hơn và cuối cùng là sự tiến bộ đối với các sáng kiến đa dạng mang tính quyết định.”

Các tổ chức tham gia đã đồng ý bắt đầu đặt nền móng cho việc thu thập dữ liệu đa dạng và toàn diện từ các nhà cung cấp trong vòng 30 ngày tới, đồng thời kết hợp sự đa dạng của nhà cung cấp vào quá trình ra quyết định về lâu dài. Các công ty sẽ tiếp tục hợp tác và phát triển các phương pháp hay nhất để sử dụng ngân sách của họ nhằm thúc đẩy sự thay đổi trong cộng đồng doanh nghiệp rộng lớn hơn.

Về sáng kiến này, hiệu trưởng trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania kiêm thành viên hội đồng quản trị SurveyMonkey, Erika James, cho biết: “Đây là một phần quyết định trong việc giải quyết các yếu tố phức tạp liên quan đến sự thiếu tính đại diện tại các doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ. Các công ty này hợp tác với nhau để giữ vững lập trường và tận dụng ngân sách để tạo ra tác động. Không một công ty riêng lẻ nào có thể tạo được tác động như tập thể làm được.”

Chương trình được tạo ra với sự hợp tác của tổ chức tư vấn tác động xã hội The Justice Collective, sẽ tiếp tục hỗ trợ các công ty tham gia và các nhà cung cấp của họ. Bạn có thể tìm thấy các thông tin liên quan và liên kết tới mẫu khảo sát tại surveymonkey.com/equity.