ĐĂNG KÝ
Tinder tham gia Đấu tranh vì Quyền bình đẳng

 

Chúng ta có việc cần làm.

Chúng ta có việc cần làm. Đây sẽ là năm của các cuộc đấu tranh. Của các tiếng nói được lắng nghe. Của công lý và lên tiếng và hợp tác cùng nhau. Phụ nữ đang đoàn kết trong đấu tranh để được trả lương, đối xử và có tiếng nói công bằng. Phong trào đấu tranh vì sự tôn trọng và bình đẳng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

Những phụ nữ dũng cảm và can trường của thế giới đã giành được nhiều thành tựu to lớn. Họ đã đấu tranh chống lại vô số bất công và vẫn nỗ lực vươn đến đỉnh cao. Chúng tôi yêu mến tính kiên cường đó, nhưng ghét rằng điều đó là cần thiết.

Để tôn vinh Ngày Quốc tế Phụ nữ, Tinder sẽ quyên góp đến $200.000 cho Cơ quan Phụ nữ của Liên hợp quốc, một tổ chức chuyên trách về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Đây là cách thức bạn có thể tham gia:

Tweet #TinderForEquality and tag [@Tinder](twitter.com/tinder)

  1.  

We’ll donate $100 to UN Women on your behalf (up to $200k)

  1.  

Tham gia cuộc chiến bình đẳng hôm nay.