ĐĂNG KÝ
Cập nhật về bản phát hành quốc tế Swipe Night của Tinder

 

Một thông điệp từ Tinder:

Chúng tôi đã quyết định không ra mắt Swipe Night loạt phim trên khắp thế giới vào cuối tuần này. Chúng tôi rất háo hức khi được mang sự hoạt động này tới cho các thành viên bên ngoài nước Mỹ, nhưng với chủ đề ngày tận thế của loạt phim và vì những sự kiện hiện tại mà các thành viên đang trải qua, chúng tôi cảm thấy sẽ rất khó để khởi chạy nó theo đúng tinh thần mà nó mang lại .

Vui lòng kiểm tra lại để cập nhật.