ĐĂNG KÝ

Nicole Senior

Nicole Senior là Phó chủ tịch phụ trách mảng Đa dạng Văn hoá, Công bằng và Hòa nhập tại Tinder. Tại vị trí này, bà trực tiếp chỉ đạo việc phát triển các chiến lược để đảm bảo trải nghiệm của nhân viên và thành viên Tinder dưới góc nhìn DE&I (đa dạng, công bằng và hoà nhập). Khi còn đảm nhiệm vị trí Giám đốc mảng Trải Nghiệm Không Gian Làm Việc, Nicole đã xây dựng một môi trường công sở văn minh, nơi mà tiếng nói của mọi người đều được lắng nghe và sự đa dạng văn hóa được tôn vinh. Trong thời gian đó, bà Nicole đã tạo ra các sự kiện nội bộ công ty cùng với các nhóm ERG bao gồm Black @ Tinder, Desis @ Tinder, East Asians @ Tinder, Latinx @ Tinder, Pride @ Tinder và Women @ Tinder. Trước đây, Nicole đã quản lý trải nghiệm nơi làm việc tại Dropbox, Netflix và West Elm, bà đã thành công tạo nên các không gian tương tác trực tiếp và các sự kiện nội bộ để thúc đẩy hiệu quả làm việc và văn hoá doanh nghiệp.

Một trong những mục tiêu của bà Nicole khi đảm nhận vị trí mới này là tiếp tục thúc đẩy những kết nối cộng đồng có ý nghĩa tại Tinder; bà tin rằng những kết nối nội bộ ban đầu chính là chìa khóa để mở ra sự sáng tạo và đổi mới cho thương hiệu.