ĐĂNG KÝ
Chính sách Bảo mật của chúng tôi đã được tăng cường - Dưới đây là điều bạn cần biết về những thay đổi

 

Chúng tôi hiểu rằng các lượt vuốt của bạn phục vụ công việc kinh doanh. Chúng tôi tôn trọng sự tin cậy bạn trao cho chúng tôi bởi vì thao tác vuốt là vấn đề riêng tư. Là một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi về tính minh bạch và yêu cầu của Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung của Châu Âu (GDPR), chúng tôi đã cập nhật chính sách bảo mật để mọi người hiểu rõ chúng tôi thu thập loại thông tin nào, lý do chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu này.

Dưới đây là một vài điểm nổi bật:

  • Chúng tôi muốn tạo sự minh bạch: cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn để kết nối với những đối tượng tiềm năng vẫn không đổi và trải nghiệm vuốt của bạn cũng tương tự. Chúng tôi làm rõ các chính sách hiện có của mình, không chứa các biệt ngữ để bạn hiểu rõ các lựa chọn bạn phải quản lý, xuất và xóa dữ liệu của mình.

  • Chúng tôi tạo điều kiện để bạn dễ dàng tải về dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào trên Tinder thông qua Công cụ Tải về Dữ liệu của tôi.

  • Chúng tôi mang tính toàn cầu và thống nhất. Chính sách cập nhật của chúng tôi đề cập đến các tiêu chuẩn mới do Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR) đưa ra, nhưng chúng tôi đang triển khai nó trên toàn cầu. Tất cả các thành viên đều xứng đáng được bảo vệ dữ liệu của họ và hiểu cách dữ liệu đó đang được sử dụng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá và tăng cường các chính sách của mình để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể.

Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra chính sách mới của chúng tôi tại đây.