ĐĂNG KÝ

Lina Alcala

Lina Alcala là Phó Chủ tịch Nhân sự của Tinder và lãnh đạo các chiến lược nhân tài đồng thời thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp cho ứng dụng phổ biến nhất thế giới dành cho gặp gỡ những người mới này.

Đam mê về tính hiệu quả của tổ chức, bà đã làm việc để điều chỉnh các chiến lược về nhân sự với kết quả kinh doanh để giúp xây dựng các tổ chức hoạt động hiệu quả. Bà gia nhập Tinder vào năm 2017, trước đó bà đã dẫn dắt các chiến lược phát triển tổ chức tại Hulu và BlackLine Systems.

Lina có bằng đại học tại Đại học California, Los Angeles và bằng Thạc sĩ Phát triển Tổ chức của Đại học Alliant.